1.   Sisseregistreerimine algab kell 15.00. Väljaregistreerimine toimub hiljemalt 11.00.
      Kui kella 11.00 ei ole võimalik välja registreeruda, lisandub uue päeva majutuse maksumus.

2.   Kahjuks ei ole hetkel puhkemajas koduloomade vastuvõtmise võimekust.
3.   Puhkemajas on võimalik majutuda 12 inimesel. Suurema arvu inimeste ööbimise puhul lisandub lisatasu.
       Lisahind kehtib külastajatele, kes viibivad puhkemaja territooriumil peale kell 23.00.

4.    Kella 23.00-7.00 ei saa väljas tekitada müra/lärmi, mis segaks naabrite öörahu.
5.   Puhkemaja köök, saal, raamatukogu ja mereäärne väliterass antakse väljaregistreerumisel üle samas seisus nagu see oli                         sisseregistreerimisel. Köögis asetatakse pestud nõud samale kohale, kus need olid puhkemajja saabudes. Samuti puhastatakse pliit ahi            ja tööpinnad.
       Kui külastaja ei järgi eeltoodud heakorra reegleid, lisandub pool päeva rendi hinnast.
6.   Kui on vajadus inventari (toolid, lauad, voodid jne.) ümbertõstmiseks, siis väljaregistreerumise ajaks tuleb inventar tagasi panna nii nagu          see oli sisseregistreerimisel. 
7.  Puhkemajas ei tohi tuleohutuse tagamiseks kasutada lahtist tulevärki, küünlaid ja paber/hiina laternaid.  
8.   Puhkemajas sees ja tubades ei ole suitsetamise kohti. Suitsetamise kohad on väljas ja kaetud terrassil.
9.   Külastajal on materiaalne vastutust puhkemaja vara kahjustamise ees. Eseme lõhkumisel hüvitatakse selle maksumus.
      Puhkemaja inventarile plekkide tekitamisel, (näit: küünelaki, punase veini plekid diivanitel või vaipkattel jne.) mida ei saa tavapäraselt               eemalda, tuleb tasuda eraldi puhastusteenuse tellimise eest. Kui plekke ei ole võimalik eemaldada, tuleb rikutud inventari eest
      tasuda selle maksumus.
  
10.   Ööbimise ajal ja majast eemal viibides on turvaline lukustada peamaja välisuks.
11.   Kui on tellitud saunamaja ja seda ei kasutata, siis saunamaja maksumust tagasi ei arvestata.
12.   Kalaranna puhkekeskuse territooriumil on videovalve.